Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng là:

A.

Có sự cách li về mặt hình thái với cá thể khác cùng loài.

B.

Không phù hợp về mặt cấu tạo cơ quan sinh sản với các cá thể khác cùng loài.

C.

Không có khả năng phát sinh giao tử.

D.

Bộ NST của bố mẹ trong con lai khác nhau về số lượng hình dạng kích thước cấu trúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bộ NST của bố mẹ trong con lai khác nhau về số lượng hình dạng kích thước cấu trúc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...