Nguyên nhân các nước tư bản Tây Âu lâm vào tình trạng khùng hoảng và suy thoái, không ổn định từ năm 1973 - 1991 là vì lý do nào?

A. Do cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.
B. Do ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh.
C. Do sự cạnh tranh của Mỹ và Nhật Bản
D. Do Mỹ cắt viện trợ.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...