Nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa theo Đacuyn là:

A.

Các biến dị phát sinh trong quần thể sinh vật.

B.

Những biến đổi đồng loạt tương ứng với ngoại cảnh.

C.

Những biến đổi do tác động của tập quán hoạt động của động vật.

D.

Các biến dị phát sinh trong qúa trình sinh sản theo những hướng không xác định ở từng cá thể riêng lẻ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các biến dị phát sinh trong qúa trình sinh sản theo những hướng không xác định ở từng cá thể riêng lẻ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...