Nguyên lí I NĐLH có gì khác so với định luật bảo toàn động lượng?

A.

Nguyên lí I NĐLH là một định luật thực nghiệm mà ta không thể chứng minh được.

B.

Nguyên lí I NĐLH có điều "mới" hơn định luật bảo toàn năng lượng ở chỗ nó khẳng định rằng nội năng của một hệ chỉ phụ thuộc một số ít tham số mà ta gọi là thông số trạng thái của hệ.

C.

Nguyên lí I NĐLH không có gì khác với định luật bảo toàn năng lượng.

D.

Nguyên lí I NĐLH là định luật bảo toàn năng lượng mở rộng ra cho các quá trình có trao đổi nhiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nguyên lí I NĐLH có điều "mới" hơn định luật bảo toàn năng lượng ở chỗ nó khẳng định rằng nội năng của một hệ chỉ phụ thuộc một số ít tham số mà ta gọi là thông số trạng thái của hệ.

Nguyên lí I nhiệt động lực học có mang nội dung của định luật bảo toàn năng lượng, áp dụng cho các hệ có trao đổi nhiệt, nhưng có điểm mới hơn. Ví dụ xét biểu thức của nguyên lí I nhiệt động lực học đối với khí lí tưởng. Nội năng U của khí ít nhất cũng bao gồm động năng và thế năng của tất cả các phân tử khí. Số phân tử khí thường rất lớn, nên nội năng phải phụ thuộc rất nhiều biến số. Nhưng dựa vào biểu thức dU = dQ − pdV thì nội năng chỉ phụ thuộc vào vài thông số trạng thái như p, V, T mà thôi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...