Nguyên lí I NĐLH có gì khác so với định luật bảo toàn động lượng?

A.

Nguyên lí I NĐLH là một định luật thực nghiệm mà ta không thể chứng minh được.

B.

Nguyên lí I NĐLH có điều "mới" hơn định luật bảo toàn năng lượng ở chỗ nó khẳng định rằng nội năng của một hệ chỉ phụ thuộc một số ít tham số mà ta gọi là thông số trạng thái của hệ.

C.

Nguyên lí I NĐLH không có gì khác với định luật bảo toàn năng lượng.

D.

Nguyên lí I NĐLH là định luật bảo toàn năng lượng mở rộng ra cho các quá trình có trao đổi nhiệt.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...