Nguyên hàm của hàm số  trên khoảng (0 ; ) là:

A.

cotx + C

B.

-cotx + C

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn -cotx + C vì  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...