Nguyên hàm của hàm số f(x) =x3 trên R là:

A.

3x2 + C

B.

3x2 + x + C

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn  vì  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...