Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng dựa trên cơ sở

A.

lực lượng dân quân tự vệ phát triển mạnh.          

B.

các đội du kích địa phương hoạt động mạnh .

C.

lực lượng vũ trang hoạt động mạnh.                  

D.

lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk 12 trang 110. Cách giải: Năm 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa trên cơ sở lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển.  Đáp án đúng là D! 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...