Nguồn thủy sản khai thác từ biển và đại dương chiếm khoảng bao nhiêu lượng cung cấp thủy sản trên thế giới

A.

3/5

B.

4/5

C.

1/2

D.

2/5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4/5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...