Nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản dùng để chỉ

A.

dầu khí

B.

than đá 

C.

củi, gỗ 

D.

sức nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

than đá 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...