Nguồn năng lượng khối nguyên để thực hiện một vòng tuần hoàn vật chất là:

A.

Thực vật.

B.

Động vật.

C.

Mặt trời.

D.

Khí quyển.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...