Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất là:  

A.

Năng lượng gió

B.

Năng lượng thuỷ triều  

C.

Năng lượng bức xạ Mặt Trời

D.

Năng lượng địa nhiệt

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Năng lượng bức xạ Mặt Trời

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...