Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất là:  

A.

Năng lượng gió

B.

Năng lượng thuỷ triều  

C.

Năng lượng bức xạ Mặt Trời

D.

Năng lượng địa nhiệt

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...