Nguồn lực phát triển kinh tế của một quốc gia được hiểu là: 

A.

Tổng thể các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

B.

Nguồn nhân lực con người 

C.

Toàn bộ hệ thống tài sản quốc gia  

D.

Tất cả các ý trên  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các ý trên  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...