Nguồn lực nào là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất

A.

Vị trí địa lí

B.

Tự nhiên

C.

Kinh tế - xã hội

D.

Đáp án khác

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...