Nguồn gốc thành tạo trực tiếp của mọi loại đất

A.

đá gốc

B.

đá mẹ

C.

đá trầm tích

D.

ý a và c đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đá mẹ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...