Nguồn chất hữu cơ được xem là nguyên liệu trực tiếp của hai quá trình hô hấp và lên men là

A.

prôtêin.

B.

cacbonhiđrat.

C.

photpholipit.

D.

axit béo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cacbonhiđrat.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...