Người Xinantrôp xuất hiện cách đây:

A.

5 vạn - 20 vạn năm.

B.

1,6 - 2 triệu năm.

C.

3,5 - 5 vạn năm.

D.

50 - 70 vạn năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

50 - 70 vạn năm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...