Người thường tổ chức diễn thuyết, lên án chế độ quân chủ và quan trường ở Việt Nam là

A.

Nguyễn Ái Quốc.

B.

Phan Bội Châu

C.

Phạm Quỳnh.

D.

Phan Châu Trinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...