Người thường tổ chức diễn thuyết, lên án chế độ quân chủ và quan trường ở Việt Nam là

A.

Nguyễn Ái Quốc.

B.

Phan Bội Châu

C.

Phạm Quỳnh.

D.

Phan Châu Trinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phan Châu Trinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...