Người thợ gia công của một cơ sở chất lượng cao X cắt một miếng tôn hình tròn với bán kính img1 thành ba miếng hình quạt bằng nhau. Sau đó người thợ ấy quấn và hàn ba miếng tôn đó để được ba cái phễu hình nón. Hỏi thể tích img2 của mỗi cái phễu đó bằng bao nhiêu?    

A.

img1 lít.

B.

img1 lít.

C.

img1 lít.

D.

img1 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Đổi img1. Đường sinh của hình nón tạo thành là img2. Chu vi đường tròn ban đầu là img3. Gọi img4 là bán kính đường tròn đáy của hình nón tạo thành. Chu vi đường tròn đáy của hình nón tạo thành là img5img6. Đường cao của khối nón tạo thành là img7. Thể tích của mỗi cái phễu là img8 lít.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...