Người ta xếp đều 336 bộ bàn ghế vào 28 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

A.

12 bộ

B.

15 bộ

C.

16 bộ

D.

18 bộ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số bộ bàn ghế xếp được trong một phòng là: 336 : 28 = 12 (bộ) Đáp số: 12 bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...