Người ta trồng cây họ đậu xen canh với các cây khác (như ngô, lúa...) nhằm mục đích chủ yếu để:

A.

tận dụng diện tích trồng trọt, tăng năng suất cây trồng.

B.

thêm vụ trồng cây trong năm, tăng sản lượng hoa màu.

C.

cải tạo đất nghèo đạm nhờ vi khuẩn cố định nitơ trong đất.

D.

cải tạo đất nghèo đạm nhờ vi khuẩn nitrat hóa trong đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cải tạo đất nghèo đạm nhờ vi khuẩn cố định nitơ trong đất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...