Người ta tiến hành thí nghiệm: lần lượt hòa tan hỗn hợp gồm Mg, Al và Na trong nước dư, dung dịch HCl dư, dung dịch NaOH dư, khí thu được ở các thí nghiệm lần lượt là: V1, V2, V3 (cùng đktc). So sánh V1, V2 và V3?

A.

V1 = V2 > V3.

B.

V1 < V2 = V3.

C.

V1 ≤ V2 < V3.

D.

V1 < V2 < V3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

V1 ≤ V2 < V3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...