Người ta tiêm vào máu của một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ  Na (có chu kì bán rã bằng 15 giờ) có độ phóng xạ bằng 1,5 μCi. Sau 7,5 giờ, người ta lấy ra 1 cm3 máu của người đó thì thấy độ phóng xạ là 392 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó là:

A.

5,5 lít.

B.

5,75 lít.

C.

6 lít.

D.

6,25 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6 lít.

Coi rằng chất phóng xạ phân bố đều trong toàn bộ thể tích máu của bệnh nhân thì độ phóng xạ ban đầu ứng với 1 cm3 máu là , trong đó H0 là độ phóng xạ của lượng chất ban đầu trong toàn bộ thể tích máu V. Gọi H là độ phóng xạ còn lại sau 7,5 giờ ứng với 1 cm3 máu. Ta có:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...