Người ta tiêm vào máu của một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ  Na (có chu kì bán rã bằng 15 giờ) có độ phóng xạ bằng 1,5 μCi. Sau 7,5 giờ, người ta lấy ra 1 cm3 máu của người đó thì thấy độ phóng xạ là 392 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó là:

A.

5,5 lít.

B.

5,75 lít.

C.

6 lít.

D.

6,25 lít.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...