Người ta thường dùng glucozơ để tráng ruột phích. Trung bình phải cần dùng 0,75 gam glucozơ cho một ruột phích, biết hiệu suất của toàn quá trình là 80%. Lượng bạc có trong một ruột phích là:

A.

0,36 gam.

B.

0,45 gam.

C.

0,72 gam.

D.

0,90 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,72 gam.

Glucozơ 2Ag

180               216 (g)

0,75              0,9 (g)

Mà H = 80%  mAg = 0,9.0,8 = 0,72 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...