Người ta sử dụng phương pháp giao phối cận huyết và tự thụ phấn trong chọn giống chủ yếu để.

A.

củng cố các đặc tính quý, tạo dòng thuần.

B.

tạo giống mới.

C.

kiểm tra và đánh giá kiểu gen từng dòng thuần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

củng cố các đặc tính quý, tạo dòng thuần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...