Người ta phân biệt được ba loại phóng xạ α, β, γ căn cứ vào tính chất nào sau đây:

A.

Các tia phóng xạ ion hóa chất khí.

B.

Các tia phóng xạ có tác dụng hoá.

C.

Các tia phóng xạ lệch trong điện trường hay từ trường.

D.

Các tia phóng xạ xuyên qua vật chất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các tia phóng xạ lệch trong điện trường hay từ trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...