Người ta nhúng hai ống thủy tinh có đường kính d1 = 0,5mm; d2 = 1mm vào chậu nước. Độ chênh giữa hai mức nước trong ống là H = 30mm. Cho p = 103 kg/m3; g = 10 m/s2. Suất căng mặt ngoài của nước là

A.

75 . 10-2 N/m.

B.

18,75 . 10-2 N/m.

C.

7,5 . 10-2 N/m.

D.

1,875 . 10-2 N/m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7,5 . 10-2 N/m.

Ta có: H = h1 - h2

  = 7,5 . 10-2 N/m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...