Người ta muốn mạ một lớp bạc dày 0,1 mm lên một vật trang sức có diện tích 52 mm2 với một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 và dòng điện I = 3 A.  Cho Ag = 107,87 g/cm3. Khối lượng riêng của bạc là D = 10,50 x  10kg/m3. Thời gian để hoàn thành việc mạ là

A.

t = 18,31 s.

B.

t = 16,28 s.

C.

t = 13,96 s.

D.

t = 13,57 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

t = 16,28 s.

Khối lượng bạc cần dùng để mạ là:

m = V x D

với V là thể tích bạc cần dùng, D là khối lượng riêng của bạc. Áp dụng bằng số, với D = 10,50 x 103 kg/m3, độ dày h = 0,1 mm, diện tích mạ S = 52 mm2 chúng ta có:

m = (10-4 x 52.10-6) x 10,50 x 103 = 5,46.10-2 g.

Theo công thức Pha-ra-đây:

Thay giá trị hằng số, với m = 5,46.10-2 g, A = 107,87, n = 1, I = 3 A, chúng ta có:

t = 5,46.10-2 = 16,28 s.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...