Người ta muốn mạ một lớp bạc dày 0,1 mm lên một vật trang sức có diện tích 52 mm2 với một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 và dòng điện I = 3 A.  Cho Ag = 107,87 g/cm3. Khối lượng riêng của bạc là D = 10,50 x  10kg/m3. Thời gian để hoàn thành việc mạ là

A.

t = 18,31 s.

B.

t = 16,28 s.

C.

t = 13,96 s.

D.

t = 13,57 s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...