Người ta lên men m (kg) gạo chứa 75% tinh bột, thu được 5 lít rượu etylic 46°. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là:

A.

5,4.

B.

4,05.

C.

3,456.

D.

3,24.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

5,4.

= 5. = 2,3 (lít)   = 2,3.0,8 = 1,84 (kg).

(C6H10O5 ) C6H12O 2C2H5OH + 2CO2

Vì hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và gạo chứa 75% tinh bột nên:

  = 5,4 (kg).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...