Người ta khắc phục hiện tượng bất  thụ của con lai được lạo ra từ phép lai khác loài bằng cách:

A.

nuôi dưỡng chúng bằng chế độ ăn uống và hoocmôn thích hợp.

B.

gây đột biến tam bội hóa cho hợp tử 2n.

C.

gây đột biến tứ nhiễm cho hợp tử 2n.

D.

 gây đột biến tứ bội hóa cho hợp tử 2n.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

gây đột biến tứ bội hóa cho hợp tử 2n

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...