Người ta kể rằng từ khi chưa có tủ lạnh, muốn có nước mát đế uống, người ta thường cho nước vào các bình gốm không tráng men (ngấm nước) rồi để ở chỗ thoáng. Một thời gian sau ta có được nước mát, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ngoài trời vài độ C. Điều nói trên là huyền thoại hay thực tế và có trái với nguyên lí II của nhiệt động lực học không?

A.

Điều đó thực tế và không trái với nguyên lí II nhiệt động lực học.

B.

Điều đó thực tế và không giải thích được dựa trên nguyên lí II nhiệt động lực học.

C.

Điều đó không thực tế và không trái với nguyên lí II nhiệt động lực học nhưng trái với nguyên lí I nhiệt động lực học.

D.

Điều đó không thực tế và trái với nguyên lí II nhiệt động lực học.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...