Người ta dùng quy tắc nào sau đây để xác định chiều của từ trường gây ra bởi dây dẫn thẳng có dòng điện ?

A.

Nắm tay phải.

B.

Nắm tay trái.

C.

Bàn tay trái.

D.

Nắm tay phải và bàn tay trái.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...