Người ta dùng quặng boxit để sản xuất Al. Hàm lượng Al2O3 trong quặng là 40%. Biết hiệu suất quá trình sản xuất là 90%. Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần dùng bao nhiêu tấn quặng boxit?

A.

22,970 tấn.

B.

20,972 tấn. 

C.

21,970 tấn.

D.

22,792 tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

20,972 tấn. 

Ta có ptpu:       2Al2O3      4Al + 3O2
                         204g                108g

                     x  tấn    H=90%    4 tấn

 → x=( 4x204 ÷ 108 ) ÷ 0,9 = 8,39 tấn

Hàm lượng Al2O3 trong quặng boxit là 40%, vậy lượng quặng boxit cần dùng là 8,39 ÷ 0,4 = 20,975 tấn (≈20,972 , có sai số vì trong quá trình tính toán ta đã làm tròn).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...