Người ta dùng proton có động năng Kp = 1,46 (MeV) bắn phá vào hạt nhân liti Li đứng yên sinh ra hai hạt α có cùng động năng. Biết khối lượng của các hạt nhân mp = 1,0073u; mLi = 7,00142u; mα = 4,0015u và 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng của mỗi hạt α mới sinh ra là:

A.

9,35 MeV.

B.

8,46 MeV.

C.

9,78 MeV.

D.

7,75 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9,35 MeV.

Ta có phản ứng hạt nhân: 

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng,ta có:

(mLi + mP)c2 + KP = 2mHec2 + 2KHe

KHe ≈ 9,35 (MeV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...