Người ta dùng proton có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên thì thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Động năng của hạt sinh ra là:

A.

8,5 MeV.

B.

9,5 MeV.

C.

9,6 MeV.

D.

10,45 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...