Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Be đứng yên theo phương trình ${}_{1}^{1}p+{}_{4}^{9}Be\to {}_{2}^{4}He+X$. Biết proton có động năng KP = 5,45 MeV, Heli có vận tốc vuông góc với vận tốc của proton và có động năng KHe = 4 MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng

A. 1,225 MeV.
B. 3,575 MeV.
C. 6,225 MeV.
D. 2,125 MeV.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...