Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Be đứng yên theo phương trình ${}_{1}^{1}p+{}_{4}^{9}Be\to {}_{2}^{4}He+X$. Biết proton có động năng KP = 5,45 MeV, Heli có vận tốc vuông góc với vận tốc của proton và có động năng KHe = 4 MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng

A. 1,225 MeV.
B. 3,575 MeV.
C. 6,225 MeV.
D. 2,125 MeV.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...