Người ta dùng chùm hạt α bắn phá lên hạt nhân . Do kết quả của phản ứng hạt nhân đã xuất hiện hạt nơtron tự do. Sản phẩm thứ hai của phản ứng này là gì?

A.

Đồng vị cacbon .

B.

Đồng vị bo .

C.

Cacbon  .

D.

Đồng vị berili .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cacbon  .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...