Người ta dự đinh thiết kế một cống ngầm thoát nước qua đường với chiều dài 30m, thiết diện thẳng của cống có diện tích để thoát nước là img1(gồm 2 phần: nửa hình tròn và hình chữ nhật) như hình minh họa, phần đáy cống, thành cống và nắp cống được sử dụng vật liệu bê tông. Tính bán kính R (tính gần đúng với đơn vị m , sai số không quá 0,01) của nửa hình tròn để khi thi công tốn ít vật liệu nhất?  img2   

A.

1,06 m.

B.

1,02 m.

C.

1,52 m.

D.

1,15 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Bán kính đường tròn trong là R (và ta coi img1) Thiết diện là img2 Diện tích vật liệu cần để xây cống là: img3 img4 nhỏ nhất img5 nhỏ nhất img6  Dấu “=” xảy ra img7

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...