Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau:

Benzen Nitrobenzen Anilin

Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam bezen là:

A.

186,0 (gam).

B.

111,6 (gam).

C.

55,8 (gam).

D.

93,0 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

55,8 (gam).

C6H6  C6H5NO2  C6H5NH2.

 

mAnilin = = 55,8 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...