Người ta đẩy một vật lên dốc với vận tốc không    

đổi. Cho rằng người ấy đẩy vật với lực F

song song với dốc. Chiều dài dốc là d, độ

cao là h được biểu diễn trên hình. Người ấy

đã thực hiện một công (A) là 

A.

A = Fd.

B.

A = Fdcosθ.

C.

A = 0.

 

 

D.

A = Fh (và bằng Fdsinθ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A = Fd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...