Người ta đã sử dụng Ca và AgNO3 để thực hiện sự biến đổi của dãy biến hóa:

A.

CaCl2  Cl HCl.

B.

HCl  CaCl2  AgCl. 

C.

NaCl  AgCl  Ag.

D.

CaCl2  KCl  AgCl.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...