Người ta có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào sau đây để loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi nhiễm sắc thể?    

A.

Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể.  

B.

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.  

C.

Đột biến đảo đoạn nhiễm sấc thể.   

D.

Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để loại bỏ gen không mong muốn trên NST => làm nó đứt ra, mất đi => sử dụng đột biến mất đoạn NST. 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...