Người ta cần tìm liều lượng và thời gian xử lý thích hợp khi gây đột biến nhân tạo vì không đúng liều lượng và thời gian sẽ:

A.

đột biến lệch lạc không đúng mục đích.

B.

sinh vật giảm sức sống và khả năng sinh sản, có thể gây chết.

C.

sinh vật phát triển không đều, kết quả không cao.

D.

sau khi nhận biết đột biến, khó tạo dòng thuần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sinh vật giảm sức sống và khả năng sinh sản, có thể gây chết.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...