Người ta cần một điện trở 100Ω bằng một dây nicrôm có đường kính 0,4mm. Điện trở suất của nicrôm ρ = 110.10-8Ωm. Hỏi phải dùng một đoạn dây có chiều dài bằng 

A.

11,4m

B.

12,4m

C.

13,4m

D.

14,4m

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điện trở của dây là: R = ρ.lS , với S = πd24 và d : đường kính tiết diện
Do đó: R = ρ.lπd24   l = π.R.d24ρ = π.102.(0,4.10-3)24.110.10-8 = 11,4m

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...