Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến người đó chết thì :

A.

Vi phạm qui tắc đạo đức

B.

Vi phạm luật hình sự

C.

Vi phạm luật hành chính

D.

Vi phạm luật dân sự

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...