Người nào sau đây là người không có năng lực trách nhiệm pháp lí?

A. Say rượu
B. Bị ép buộc
C. Bị bệnh tâm thần
D. Bị dụ dỗ
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...