Người mắc hội chứng "Tiếng mèo kêu" chắc chắn sẽ bị đột biến mất đoạn:

A.

nhiễm sắc thể số 5.

B.

nhiễm sắc thể số 21.

C.

nhiễm sắc thể số 22.

D.

nhiễm sắc thể số 18.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nhiễm sắc thể số 5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...