Người mắc hội chứng "Tiếng mèo kêu" chắc chắn sẽ bị đột biến mất đoạn:

A.

nhiễm sắc thể số 5.

B.

nhiễm sắc thể số 21.

C.

nhiễm sắc thể số 22.

D.

nhiễm sắc thể số 18.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...