Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tấn công thành Hà Nội lần hai là:

A.

Nguyễn Tri Phương 

B.

Nguyễn Lâm

C.

Hoàng Diệu

D.

Phan Thanh Giản

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hoàng Diệu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...