Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tấn công thành Hà Nội lần hai là:

A.

Nguyễn Tri Phương 

B.

Nguyễn Lâm

C.

Hoàng Diệu

D.

Phan Thanh Giản

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...