Người hiện đại Crômanhôn sống cách đây khoảng:

A.

Từ 3,5 đến 5 vạn năm.

B.

Từ 6 đến 20 vạn năm.

C.

Từ 50 đến 70 vạn năm.

D.

Từ 60 đến 80 vạn năm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...