Người hiện đại Crômanhôn sống cách đây khoảng:

A.

Từ 3,5 đến 5 vạn năm.

B.

Từ 6 đến 20 vạn năm.

C.

Từ 50 đến 70 vạn năm.

D.

Từ 60 đến 80 vạn năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ 3,5 đến 5 vạn năm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...