Người được xem là “Ông tổ” của ngành quân giới nước ta là ai?

A.

Phan Đình Phùng 

B.

Cao Thắng

C.

Phạm Bành 

D.

Tống Duy Tân

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cao Thắng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...