Người đứng thẳng Homo erectus có tuổi hóa thạch là:

A.

1,6 - 2 triệu năm.

B.

80 vạn đến 1 triệu năm.

C.

3,5 vạn đến 1,6 triệu năm.

D.

18 triệu năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3,5 vạn đến 1,6 triệu năm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...